© Bosontginning         WILLEMS bvba - Alle rechten voorbehouden  Vellen en snoeien  Er zijn verschillende mogelijkheden :     het vellen van de boom d.m.v. klimmen en het opvangen van de takken.  a als de omgevingssituatie het  toelaat, het in één keer laten vallen  van de boom. Takken die niet op  deze wijze kunnen vallen worden  opgevangen.  Wij kunnen de grote  zware takken naar elke gewenste  plek laten zakken. Op deze manier  kunnen we schade voorkomen. Bij het snoeien van de bomen  maken we gebruik van  klimtechnieken. Er zijn diverse  redenen om een boom te snoeien.  Bijvoorbeeld het verwijderen van  dood hout, het uitlichten van de  kroon, het verwijderen van  gevaarlijke- of gebroken takken of  ook vanwege teveel  schaduwwerking. Onze kernactiviteit.  Wij zijn gespecialiseerd in het vellen / kappen van bomen, ook op zeer krappe en moeilijk bereikbare plaatsen. Wij beoordelen ook steeds welk materiaal we gaan inzetten om de opdracht uit te voeren. Waar we vooral op letten is de veiligheid. Het vellen van de boom moet op de eerste plaats veilig gebeuren voor de omgeving en natuurlijk ook voor de uitvoerder van de werkzaamheden.   Gevaarlijke boom  Dit kan een boom zijn  die te veel licht  wegneemt in uw tuin  of waarvan de wortels  ernstige schade  veroorzaken aan huizen, serres,  garages, veranda’s ….. of waarvan u  angst heeft dat hij eens met een storm  zou omwaaien of gedeeltelijk afbreken  en dit met alle gevolgen vandien.   Torsiescheuren in de onderstam  ontstaan vaak door een eenzijdige  kroon. Door windvang van de kroon  ontstaan er spanningen op de stam.  Deze spanningen veroorzaken  lengtescheuren die de stam onstabiel  maken.   Ingezonken stamdelen doen een  boom eruit zien alsof de wortels de  stam wurgen. Dit is niet alleen lelijk,  het neemt bovendien de stabiliteit van  de boom weg, omdat het draagvlak  van de wortelaanzet is verkleind.   Een plakoksel is een slechte aanhechting van een tak aan de stam. Het risico bestaat  dat de tak afbreekt en zo schade veroorzaakt.  Een schimmelaantasting kan instabiliteit veroorzaken bij een boom. Bouwklaar maken van grond  Dit betekent dat alle bomen,struiken en gewassen van de bouwklare of bouwrijpe grond verwijderd worden inclusief de wortels. Volgende werken kunnen door ons uitgevoerd worden :    Vellen van bomen    Verwijderen van struiken en andere begroeiing    Verhakselen van takken en groenafval    Uitfrezen van stronken tot een diepte van circa 90 cm    Opvullen van gaten met teelaarde of de grond volledig nivelleren met de kraan    Stammen afvoeren of verzagen tot brandhout   Stormschade Tot een niet te  verwaarlozen  categorie behoort ook  het verwijderen van  omvergewaaide   bomen ingevolge stormschade.  Dit behoort soms tot de moeilijkste en  gevaarlijkste opdracht  Het gebeurt regelmatig dat de  eigenaar zelf de klus probeert te  klaren, met dikwijls nog meer schade  tot gevolg, en niet te vergeten de  mogelijke kans op lichamelijke letsels.  Deze opdracht vergt veel  voorbereidend denkwerk, planning en  een professionele aanpak.  onze Core Business is meer dan ...