© Bosontginning         WILLEMS bvba - Alle rechten voorbehouden  Bomen  zijn een duurzaam gegeven. Niet alleen voor  de vele jaren die ze nodig hebben om te ontplooien  maar ook het belang voor mens en dier. Bijvoorbeeld een boswandeling en 's avonds lekker genieten aan de houtkachel. Laat ons denken aan hoeveel hout er uit onze omgeving verwerkt wordt in onze woning, tuin. Er wordt hoe langer hoe meer zorg en eerbied gehouden voor de groene ruimtes die ons omringen. Daarom moeten ze ook steeds onderhouden en verjongd worden. Dagelijks worden bomen verzorgd, gesnoeid en verwijderd.Dit bij accuut gevaar  na stormweer of ziekte maar ook plaatsmakend voor bouwwerken, infrastructuurwerken, wegenis, enz Bosontginning      WILLEMS bvba (lid van de UVB) is dan ook een  uitvoeringsbedrijf voor natuur, terrein en landschapsbeheer waar private personen, private- en  overheidsinstellingen kunnen beroep op doen om projecten op een professionele en ecologische  manier uit te voeren. Onze jarenlange praktijkervaring en het accuraat toepassen van  veiligheidsaspecten gekoppeld met het gebruik van eigen technisch materieel, is de garantie dat de uitgevoerde opdrachten door een zelfwerkende zaakvoerder, zonder gebruik te maken van  onderaanneming, voor de klant de juiste keuze betekent. Actief bosbeheer... Bomen nemen CO2 uit de atmosfeer op door fotosynthese. Ze houden koolstof vast, zetten die om in organisch materiaal en geven de resterende zuurstof opnieuw vrij. Dat doen ze tot een bepaald verzadigingspunt. En dat is ook de achillespees van het proces: alleen bossen die voldoende vernieuwen door een actief bosbeheer kunnen hun rol van koolstofput ten volle blijven spelen. Levenslange koolstofopslag Eigenlijk zijn houtproducten dus opslagplaatsen voor koolstof. Dat vormt bijna de helft van de houtmassa. Het hout houdt de koolstof vast tijdens heel zijn levenscyclus: gebruik, hergebruik en recyclage. In één kubieke meter hout zit ongeveer 0,9 ton CO2 opgeslagen.Naar schatting zit in Europa zo in totaal ongeveer zestig miljoen ton koolstof in houtproducten. Na hergebruik en recyclage worden de meeste houtproducten verbrand. Daarbij komt opnieuw CO2 vrij in de atmosfeer. Daarom is het zaak om de levensduur van houtproducten zo lang mogelijk te maken. Hoe langer ze meegaan, hoe beter voor het milieu. Milieuvriendelijk Hout is een hernieuwbare grondstof. Fotosynthese maakt, met lichtenergie, van de CO2 uit de lucht en het water uit de bodem … hout. Milieuvriendelijke magie!  Hout haalt dus CO2 uit de atmosfeer, en houdt het vast.   Opgelet: een bos kan alleen CO2 vastzetten en zuurstof produceren, als het wordt beheerd en ontgonnen. Gebeurt er niets mee? Dan ontbinden de bomen als ze sterven. En komt de CO2, die ze hadden opgeslagen, weer vrij.  Bosbeheer Bijna al het hout dat Europa consumeert, komt ook uit Europese bossen. Zo is meer dan 90% van het gezaagde en rondhout  dat de Europese lidstaten invoeren, van Europese bodem. En elk jaar groeien de Europese bossen nog aan met meer dan een   half miljoen hectare. Van die jaarlijkse groei wordt maar ongeveer 65% gekapt.  natuur, terrein en landschapsbeheer ...