Topkwaliteit brandhout te koop Omwille van de stijgende brandstofprijzen blijft de vraag naar brandhout maar toenemen en zijn wij genoodzaakt onze prijzen aan te passen. Niettemin blijft onze verkoopprijs democratisch en interessant. Daarom zoek niet te ver ! U vindt de beste prijzen bij Bosontginning        WILLEMS bvba        Denk tijdig aan uw voorraad brandhout !       Nu kopen is voordelig stoken ! Wist u ? Wist u dat het gebruik van brandhout als brandstof voor uw kachel of open haard niet slechter is voor het milieu, in tegenstelling tot het verbranden van mazout of aardgas? We leggen even uit... Een boom vergaat vroeg of laat. Door het natuurlijk rottingsproces komt er ook een hoeveelheid Co2 vrij. De hoeveelheid is dezelfde indien die boom zou opgestookt worden in een houtkachel of open haard. Toegepaste wateroverbruggingstechniek © Bosontginning          WILLEMS bvba - Alle rechten voorbehouden  Brandhout moet gezaagd, gekliefd en gedroogd worden. Om optimaal stookplezier en energieverbruik te hebben is het van belang dat brandhout in de juiste lengte gezaagd en gekliefd wordt. In een kachel die geschikt is voor houtblokken tot 30 cm, gebruikt u het best iets kleinere blokken, bijvoorbeeld van ca. 25 cm. Houtblokken met een diameter van 10 cm moeten bovendien (in tweeën) gekliefd worden. Het klieven van het hout is nodig om het sneller te laten drogen. Daarom wordt een blok met een diameter tot 20 cm bij voorkeur in vieren gekliefd, blokken tot 30 cm dik in zessen etc. Brandhout moet op de correcte lengte gezaagd worden. Indien uw kachel houtblokken tot 40 cm aankan is het een goed idee om de blokken 5 cm korter te maken. Houtblokken dienen altijd gekliefd te worden indien hun diameter meer dan 10 cm bedraagt. Blokken met een diameter tot 20 cm klieft men in 4 stukken en met een diameter tot 30 cm in 6 stukken. Klieven helpt om het hout veel sneller te laten drogen omdat de schors voor een groot deel de verdamping van vocht tegengaat. Het drogen van het hout gebeurt het best in de open lucht. Het is dan ook goed om het hout in rijen te stapelen waardoor zon en wind erbij kunnen en het droogproces versnelt. Let er daarbijop dat u het brandhout niet rechtstreeks op de grond stapelt maar bijvoorbeeld op een palet. Zo kan ook de wind er onderdoor en voorkomt u schimmel op de onderste houtlaag. Gezien ons klimaat is het echter verstandig om het hout steeds goed af te schermen tegen regen. Als u deze voorzorgsmaatregelen in acht neemt kan het brandhout dat in de lente te drogen werd opgeslagen, in de herfst gebruikt worden. Alleen eiken en beukenhout hebben iets langer nodig omdat hun harde structuur snelle verdamping van het vocht tegenhoudt. De beste manier om hout te laten drogen is om het op te stapelen in enkele rijen die zoveel mogelijk blootgesteld zijn aan de zon en waar er voldoende wind door kan. Dit zal het drogen veel sneller laten verlopen dan wanneer het hout kort tegen mekaar gestapeld wordt op een plaats waar weinig of geen zon komt. Zorg ervoor dat het hout te allen tijde afgeschermd is van regen. Ook belangrijk is dat brandhout niet rechtstreeks op de grond mag gelegd worden. De wind kan hier niet onder en er zal zich schimmel vormen op de onderste rij houtblokken. Men kan door het hout te stapelen op paletten of panlatten ervoor zorgen dat er steeds wind onder het hout kan circuleren. Indien u deze richtlijnen toepast kan vers brandhout dat in de lente te drogen werd gelegd binnen 5 a 6 maanden klaar voor gebruik zijn. Eik en beuk moeten langer drogen omdat door de harde structuur van het hout het vocht niet snel genoeg kan verdampen. Bewaar brandhout op een droge en goed geventileerde plaats.  Het prettigst is natuurlijk als u uw wintervoorraad hout dicht bij uw woning kunt opslaan. Sommigen beschikken over een houtschuurtje, anderen maken gebruik van een ruime dakrand waaronder het hout gestapeld kan worden. Waar u uw houtvoorraad ook opslaat, zorg ervoor dat het hout niet nat kan regenen. Brengt u niet te veel hout ineens naar binnen, dat doet de kans op insecten alleen maar toenemen. Al zal u daar normaal gezien weinig last meer van hebben, de meeste insecten zijn ‘uitgedroogd' tijdens de droogperiode van het hout buiten. Een voorraad van een dag of twee volstaat dan ook om binnen te bewaren. Het hout zal snel ontbranden. De schors kan geen kwaad: het buitenkantje draagt weinig bij aan de effectieve verwarming van uw woning maar is ook niet schadelijk voor uw kachel of schoorsteen. Nadat het hout gedurende de ganse lente en zomer heeft kunnen drogen is het aangewezen om het hout te beschermen tegen de herfst en winter. Deze kunnen ervoor zorgen dat, door een hogere luchtvochtigheid, het hout meer vocht gaat opnemen en de kans op schimmelgroei toeneemt. Men heeft een ruimte nodig, zoals een houtschuurtje, kort bij de woning om het hout op te slaan. Liefst niet aan het einde van de tuin zodat u 30 meter moet lopen door de regen om hout te gaan halen. Het ideale is om een plaats te hebben kort bij de woning waar men het hout in kan leggen. Deze ruimte moet groot genoeg zijn om tenminste een houtvoorraad voor de ganse winter in te bewaren. Bij sommige woningen loopt het dak aan de zijkant van het huis verder door zodat men hieronder een grote hoeveelheid hout kan bewaren. Men moet er wel voor zorgen dat het hout niet nat kan regenen. Breng niet teveel hout ineens naar binnen. Een voorraadje voor maximum 2 dagen is voldoende. Hiermee kan u beter in de gaten houden of er insecten aanwezig zijn op het hout. U zal merken dat indien het hout voldoende gedroogd is er vrijwel geen insecten op of in het hout zitten. Hout dat binnenshuis ligt zal sneller tot ontbranding komen dan hout dat uit de vrieskou komt. Het verbranden van schors draagt weinig bij aan de verwarming van de woning maar mag altijd verbrand worden zonder nadelige gevolgen voor kachel of schoorsteen. Brandhout moet voldoen aan een aantal eisen. Back to the basics! Hout als primaire brandstof is het verleden en de toekomst. Hout is immers een natuurlijke brandstof die eindeloze toepassingen heeft omdat er steeds nieuwe aanplantingen gedaan kunnen worden. Beter voor het milieu en uw portemonnee dus. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen (gas, stookolie, kolen) komt er koolstofdioxide (CO²) vrij. Vroeger zat die in de aarde vast. Nu veroorzaakt de overmaat aan CO² een belangrijk deel van het broeikaseffect. Hout daarentegen bestaat voor de helft uit koolstof dat tijdens de verbranding wordt omgezet in CO² dat op zijn beurt andere bomen van zuurstof voorziet. Verwarmen met hout zit in de lift. Door de steeds stijgende prijzen van elektriciteit, gas en stookolie is het verwarmen met hout populairder dan ooit. Hout is een natuurlijke brandstof die steeds kan vernieuwd worden door de aanplanting van nieuwe bomen. In vergelijking met fossiele brandstoffen zoals gas, stookolie en kolen zal hout veel minder schadelijke gassen afgeven tijdens de verbranding. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt er koolstofdioxide (CO2) vrij die gedurende duizenden jaren in de aarde heeft vastgezeten. Deze toevloed aan CO2 is verantwoordelijk voor het broeikast effect. Hout daarentegen bestaat voor 50% uit koolstof. Tijdens de verbranding van hout komt deze koolstof vrij als CO2 om terug opgenomen te worden door andere bomen. Hierdoor is de impact op het milieu veel minder dan bij het verbranden van kolen, gas of stookolie. Door te kiezen voor hout als primaire verwarming kan men te allen tijde zelfstandig beslissen over het gebruik en verbruik van de houtvoorraad. Brandhout moet goed droog zijn. Een kachel verbruikt optimaal als de vochtigheidsgraad van het hout tussen de 15 en 20% ligt. Het is dus van belang het hout goed te drogen. Vers brandhout moet zo snel mogelijk verzaagd, gekliefd en droog opgeslagen worden. Zo minimaliseert u ook de kans op schimmels. Niet alleen tasten die het hout aan, zij kunnen ook allergische reacties bij gevoelige personen teweeg brengen wanneer het hout eenmaal binnen is. Het verbranden van hout dat te vochtig is moet steeds vermeden worden. Een kachel kan alleen zijn maximale efficiëntie bereiken indien de hoeveelheid vocht in het hout tussen 15 en 20% is. Het is ook belangrijk om het hout op een goede manier te laten drogen. Vers hout kan men best zo snel mogelijk verzagen, klieven en onder een afdak opslaan. Hierdoor zullen schimmels geen kans krijgen om het hout aan te tasten. Men moet ook vermijden om hout dat aangetast is door schimmels in huis te brengen. Hierdoor kunnen personen die gevoelig zijn allergische reacties vertonen. Een veel gestelde vraag is hoe lang een bepaald stuk hout kan branden. Daarop is geen eenduidig antwoord te geven. Dat is onder meer afhankelijk van het soort en de vochtigheidsgraad van het hout. Harde houtsoorten als eik en beuk hebben een hoge energetische waarde. In principe kan dan één lading volstaan om een hele nacht de kachel te laten branden als de luchttoevoer minimaal is. Nadeel is dan wel dat het venster, door gebrek aan lucht en een lagere binnentemperatuur, zwart zal worden en er zal ook wat meer roetafzetting zijn in de schoorsteen. Hoe lang kan een kachel branden met een bepaalde hoeveelheid hout? Dit is een veel voorkomende vraag waar spijtig genoeg niet direct een antwoord op te geven is. Brandduur is afhankelijk van veel verschillende factoren zoals welke soort hout gebruikt men en hoeveel procent vocht bevat dit hout? Indien u hout gebruikt met een hoge energetische waarde zoals alle soorten hardhout (eik, beuk en andere) waarvan het percentage vocht maximum 20% is dan kunnen de meeste goede kachels heel de nacht doorbranden op 1 lading hout met de luchttoevoer naar de kachel op minimum ingesteld. Een nadeel is wel dat door het dichtdraaien van de luchttoevoer het venster zwart zal worden door de gereduceerde verbranding en de algemene lagere temperatuur in de kachel. Ook zal er meer roetafzetting zijn in de schoorsteen wanneer de luchttoevoer dichtgedraaid wordt. kwaliteit aan een eerlijke prijs ...